Forside

ANDELSBOLIGFORENINGEN VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

Velkommen til A/B Vesterparken

Vores hus består af 64 andelslejligheder i forskellige størrelser, 16 garager og 17 private p-pladser. Huset, som blev bygget i 1915, overgik den 1. juli 1965 til at være en andelsboligforening. Der er i de seneste år foretaget store forbedringsarbejder: I 2008 blev taget udskiftet, i 2011 blev murene renset, fugerne udskiftet og samtlige vinduer blev også udskiftet. Vores andelsforening er veldrevet, økonomisk sund og velfunderet med fastforrentede lån, og huset er i al ubeskedenhed et dejligt sted at bo.

Klik her og se hvor vi ligger henne via Google Maps.

 

Nyheder

(Opdateret 24. maj 2017)

 

• Generalforsamling: Der er indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling 2017 via mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Birgit Hansen i hænde senest d. 23. maj.

 

• Referat: Fra ekstraordinær generalforsamling den 22.02.2017. Klik og hent her.

 

• Varme: Der bliver lukket for varmen i 3 måneder fra d. 1. juni 2017.

 

• Trappereposer: Alle former for henstilling af eksempelvis sko, byggematerialer, poser med husholdningsaffald m-v. er ikke tilladt. Det er brandfarligt og rengøringsfolkene kan ikke udføre deres arbejde. Hvis du roder derude - så ryd øjeblikkeligt op.

 

• Storskrald: Storskrald kan sættes inde i garage nr. 1 når det passer dig. Der bliver kun afhentet kasseret boligudstyr og ikke byggematerialer, kasseret VVS udstyr (toilet m.v.) Dette skal du selv aflevere på en genbrugsstation. Der vil blive opsat skilte i garage 1 til brug for korrekt fordeling af storskrald. Du bedes være behjælpelige og tage hensyn til skiltningen.

 

• Miljøskabet: Sæt maling og andre farlige miljøting oven på skabet (port 44), ikke nede på asfalten hvor børn kan komme til det. (Så vil gårdmanden låse det ind i skabet om onsdagen.)

 

Vedligeholdelse

A/B Vesterparken er gennemgået april 2014 for at udarbejde en plan for fremtidige vedligeholdelse. Klik og hent vedligeholdelsesplanen.

 

Beboerhåndbog

Klik og hent Beboerhåndbogen som rummer informationer til gavn for såvel nye som nuværende beboere.

 

Husorden

Klik og hent bestemmelserne for A/B Vesterparken.

 

Præcedens

Hvem betaler hvad? Klik og hent vores præcedensregler.

 

ANDELSBOLIGFORENINGEN VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY