Salg

ANDELSBOLIGFORENINGEN VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

Procedurer ved salg

Fremvisninger: Sælger fremviser lejligheden over to gange i form af fyraftensmøder (af ca. ½ time) i to efterfølgende uger. De fremmødte skal tilbydes indsigt i vurderingsrapport og de 3 håndværkertjek samt oplyses om foreningens regler for købers forpligtelse.

 

Regler for købers forpligtelse: Senest dagen efter anden fremvisningsdato skal interesserede købere give besked til sælger og bestyrelse om deres interesse for køb. Bestyrelsen oplyser efterfølgende alle implicerede købere om anciennitetsrækkefølgen på ventelisterne.

 

Senest 6 dage efter anden fremvisningsdato, skal køber forpligte sig skriftligt til sælger og bestyrelse. Når det er blevet afklaret hvem der kan/vil købe lejligheden, udfærdiger bestyrelsen en overdragelsesaftale. Sælger kan efter egen vurdering kræve, at køber stiller uigenkaldelig bankgaranti for købesummens betaling, senest 10 dage efter parternes underskrivelse af overdragelsesaftalen.

 

Hvis der ikke er nogen interesserede købere fra de tre ventelister, hhv. 1. den interne venteliste, 2. familieventelisten eller 3. den ekstern venteliste, overgår det videre salgsforløb til sælger. Salget skal i alle tilfælde overholde foreningens salgsregler.

Bestyrelsen skal godkende salgsaftale og køber.

Klik her og hent hele proceduren for salg.

 

Vedligeholdelse

A/B Vesterparken er gennemgået april 2014 for at udarbejde en plan for fremtidige vedligeholdelse.

Klik og hent vedligeholdelsesplanen.

 

Energimærke

Ejendommen er blevet energimærket (gældende til sep. 2017. Klik og hent. Grundet lovændring af 2. september 2017 er energimærkerapporter gældende i 10 år i stede for 5 år. Foreningens energimærkerapport er således gældende til oktober 2020.

 

Ekstern

Det er kun muligt at blive skrevet op på den eksterne venteliste, efter anbefaling fra en andelshaver. Der opkræves et gebyr på kr. 100 pr. år. Betales gebyret ikke rettidigt, slettes man af ventelisten. Gebyret opkræves i første kvartal.

Skemaet til anbefalinger findes her (klik).

 

Dokumenter

Her er en oversigt med direke links til de dokumenter, som du skal bruge ved salg:

 

Overdragelsesaftale i skemaform 2016

 

Salgsopslag til opgangene

 

Tilmelding og afmelding af el-gas

 

Beskrivelse af procedure ved salg

 

Formular til aflæsning af målere

 

Bekendtgørelsen om oplysningspligt ved salg af andelsbolig

 

Andelsbo's nyhedsbrev vedr. oplysningspligt

 

Nøgleoplysningsskema over A/B Vesterparken

 

Opsigelsesformular

ANDELSBOLIGFORENINGEN VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY