Hjem

A/B VESTERPARKEN, VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

husetny
legeny
tagny
murny
bygningny
himmelny

Velkommen til A/B Vesterparken

Vores hus består af 64 andelslejligheder, 16 garager og 17 private p-pladser. Huset, som blev bygget i 1915, overgik den 1. juli 1965 til at være en andelsboligforening. Der er i de seneste år foretaget store forbedringsarbejder: I 2008 blev taget udskiftet, i 2011 blev murene renset, fugerne udskiftet og samtlige vinduer blev også udskiftet.

Vores andelsforening er veldrevet, økonomisk sund og velfunderet med fastforrentede lån.

Se hvor vi ligger henne via Google Maps.

Nyheder

(Opdateret 13. september 2020)

 

Varme: Nu er tiden ved at være inde til at få gang i radiatorerne. Her kan du læse mere om udluftning af rørerne.


• Lån en vandstøvsuger via bestyrelsen hvis du får vand i kælderen. Sæt ting op på paller etc., da det desværre ikke kan undgås, at grundvandet stiger op i kælderen, når det regner kraftigt.


Godt naboskab: Det er forbudt at ryge på fællesarealerne, og det er ligeledes forbudt at henstille noget på fællesarealerne. Efter brandsagen er vi alle meget opmærksom på at undgå brandfare. Når det er sagt, er det i øvrigt heller ikke godt naboskab at bruge kældre, lofter eller trapperne til rygeområder. I beboerhåndbogen skriver vi:


Der må af hensyn til brandfare, rengøring, flugtveje og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrappe. Overholdes reglen ikke, kan bestyrelsen foranledige at genstande fjernes på beboernes regning. Det er et fælles ansvar og i alles interesse, at vi hjælper hinanden med at holde ejendommen pæn og ren. Rygning er ikke tilladt på trapper, lofter og kældre.


Link til beboerhåndbogen kan findes her (klik).

A/B VESTERPARKEN, VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY