Hjem

A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

Velkommen til A/B Vesterparken

Vores hus består af 64 andelslejligheder, 16 garager og 17 private p-pladser. Huset, som blev bygget i 1915, overgik den 1. juli 1965 til at være en andelsboligforening. Der er i de seneste år foretaget store forbedringsarbejder: I 2008 blev taget udskiftet, i 2011 blev murene renset, fugerne udskiftet og samtlige vinduer blev også udskiftet.

Vores andelsforening er veldrevet, økonomisk sund og velfunderet med fastforrentede lån.

Se hvor vi ligger henne via Google Maps.Nyheder

(Opdateret 10. april 2020)

 

Trivlsen udlejes ikke: Fra 22.03.2020 til foreløbigt 01.07.2020 vil Trivslen ikke blive udlejet. Grundet myndighedernes tiltag for at begrænse smitte med coronavirus, så er vi nødsaget til at aflyse de aftaler der måtte være i denne periode.


Fælles arbejdsdag aflyses: Det var hensigten at indkalde til en fælles arbejdsdag midt i april måned, som vi plejer, men dette har virussen forpurret. Der skal dog lyde en opfordring til, at jer der har kræfterne til det, sætter de grønne bænke op fra kældergennemgangen. De kan placeres rundt omkring med god afstand således, at der bliver flere der kan nyde lidt frisk luft på vores areal. Børneforældrene er også meget velkomne til at sætte trampolinen op, når vejret bedres og det offentlige giver lov til, at vi kan være mere ude. Og husk, I er alle velkomne til at lave lidt havearbejde, hvis I skulle have lyst til det.

 

Velkommen til de mange nye andelshavere: Der er solgt 15 lejligheder i dette regnskabsår. Det er det højeste antal nogensinde. Stort velkommen til alle jer nye i AB Vesterparken.

  

Generalforsamling 27. maj: Det er uvist om datoen kan benyttes. Besked følger senere.


Hjælpsomme andelshavere: Vi har flere beboere som er flinke til, at hjælpe med mindre praktiske gøremål og som også oplyser bestyrelsen om ting der skal udbedres. Vi får også hjælp fra nogle andelshavere til eksempelvis at sørge for vores hjemmeside, til udleje af Trivslen og til udleje af hoppeborgen. Foreningens Haveudvalg står for omlægninger i haven, men også for udleje af de to griller og for festarrangementer. Alt dette er med til at hjælpe bestyrelsen og alle øvrige andelshavere. Dette er bestyrelsen meget glad for.


Godt naboskab: Det er forbudt at ryge på fællesarealerne, og det er ligeledes forbudt at henstille noget på fællesarealerne. Efter brandsagen er vi alle meget opmærksom på at undgå brandfare. Når det er sagt, er det i øvrigt heller ikke godt naboskab at bruge kældre, lofter eller trapperne til rygeområder. I beboerhåndbogen skriver vi:


Der må af hensyn til brandfare, rengøring, flugtveje og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrappe. Overholdes reglen ikke, kan bestyrelsen foranledige at genstande fjernes på beboernes regning. Det er et fælles ansvar og i alles interesse, at vi hjælper hinanden med at holde ejendommen pæn og ren. Rygning er ikke tilladt på trapper, lofter og kældre.


Link til beboerhåndbogen kan findes her (klik).


• Lån en vandstøvsuger via bestyrelsen hvis du får vand i kælderen. Sæt ting op på paller etc., da det desværre ikke kan undgås, at grundvandet stiger op i kælderen, når det regner kraftigt.

A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY