Hjem

Velkommen til A/B Vesterparken

Vores hus består af 64 andelslejligheder, 16 garager og 17 private p-pladser. Huset, som blev bygget i 1915, overgik den 1. juli 1965 til at være en andelsboligforening. Der er i de seneste år foretaget store forbedringsarbejder: I 2008 blev taget udskiftet, i 2011 blev murene renset, fugerne udskiftet og samtlige vinduer blev også udskiftet.

Vores andelsforening er veldrevet, økonomisk sund og velfunderet med fastforrentede lån.

Se hvor vi ligger henne via Google Maps.

Nyheder

(Opdateret 27. november 2020)


2020-08-19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling ligger her (klik). 

 

Årsrapport 2019-2020 ligger her (klik).


Hent vores nye energimærkningsrapport her (klik). Gyldig fra 26. oktober 2020 til 26. oktober 2030.


• Bogbytning: Der er stillet en reol ind på højre side af garagen i forlængelse af kassen med miljøposer. Der står lidt bøger, men der er plads til mange flere. I er alle velkomne til at låne og hensætte bøger.


Ulovlig parkering i anlægget og på fortovet på Valbygårdsvej: Det er blevet en dårlig vane, at der parkeres uden for de tilladte parkeringssteder. Bestyrelsen modtager klager over, at nogle parkerer i anlægget hele dagen og nogle også om natten. Der bør kun køres ind i anlægget, når det drejer sig om aflæsning af tunge ting. Parkering på fortovet ved flaskecontaineren er også ulovligt.


Omfangsdræn april 2021: Undersøgelser af jordkvalitet og vandstand foretages i indeværende år, udbud udsendes ved årsskiftet og projektet opstartes primo april måned.


Varme: Nu er tiden ved at være inde til at få gang i radiatorerne. Her kan du læse mere om udluftning af rørerne (klik).


• Lån en vandstøvsuger via bestyrelsen hvis du får vand i kælderen. Sæt ting op på paller etc., da det desværre ikke kan undgås, at grundvandet stiger op i kælderen, når det regner kraftigt.


Godt naboskab: Det er forbudt at ryge på fællesarealerne, og det er ligeledes forbudt at henstille noget på fællesarealerne. Efter brandsagen er vi alle meget opmærksom på at undgå brandfare. Når det er sagt, er det i øvrigt heller ikke godt naboskab at bruge kældre, lofter eller trapperne til rygeområder. I beboerhåndbogen skriver vi:


Der må af hensyn til brandfare, rengøring, flugtveje og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrappe. Overholdes reglen ikke, kan bestyrelsen foranledige at genstande fjernes på beboernes regning. Det er et fælles ansvar og i alles interesse, at vi hjælper hinanden med at holde ejendommen pæn og ren. Rygning er ikke tilladt på trapper, lofter og kældre.


Link til beboerhåndbogen findes her (klik).