Hjem

A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

Velkommen til A/B Vesterparken

Vores hus består af 64 andelslejligheder, 16 garager og 17 private p-pladser. Huset, som blev bygget i 1915, overgik den 1. juli 1965 til at være en andelsboligforening. Der er i de seneste år foretaget store forbedringsarbejder: I 2008 blev taget udskiftet, i 2011 blev murene renset, fugerne udskiftet og samtlige vinduer blev også udskiftet.

Vores andelsforening er veldrevet, økonomisk sund og velfunderet med fastforrentede lån.

Se hvor vi ligger henne via Google Maps.Nyheder

(Opdateret 8. januar 2020)

 

Godt naboskab: Det er forbudt at ryge på fællesarealerne, og det er ligeledes forbudt at henstille noget på fællesarealerne. Efter brandsagen er vi alle meget opmærksom på at undgå brandfare. Når det er sagt, er det i øvrigt heller ikke godt naboskab at bruge kældre, lofter eller trapperne til rygeområder. I beboerhåndbogen skriver vi:


Der må af hensyn til brandfare, rengøring, flugtveje og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrappe. Overholdes reglen ikke, kan bestyrelsen foranledige at genstande fjernes på beboernes regning. Det er et fælles ansvar og i alles interesse, at vi hjælper hinanden med at holde ejendommen pæn og ren. Rygning er ikke tilladt på trapper, lofter og kældre.


Link til beboerhåndbogen kan findes her (klik).


Fælles arbejdsdag: Der deltog 20 friske andelshavere i arbejdsdagen, hvor der blev lavet følgende:

- Trampolinen blev oplagret

- De grønne havemøbler blev sat i gennemgangen

- Legepladsen blev ryddet op

- Haven blev beskåret m.v. jf. gartnerens rapport

- Foreningens to gasgrill blev flot rengjort

- Loft- og kældergange blev ryddet og fejet

- Glasstenene blev vasket på bagsiden af huset (forsiden følger til foråret)

- Trivslen blev grundigt rengjort

- Gennemgang af alle ventilerne på vandrørene i kælderen til brug for registrering, men også til brug for fejloplysninger ved 1 års gennemgangen af CHKN´s arbejde.

Og til sidst hyggede vi os med en god frokost. Vi fik hilst på nye andelshavere og alle var vist enige om, at det havde været en god dag. Næste fælles arbejdsdag bliver medio april. Datoen meldes ud senere.


• Lån en vandstøvsuger via bestyrelsen hvis du får vand i kælderen. Sæt ting op på paller etc., da det desværre ikke kan undgås, at grundvandet stiger op i kælderen, når det regner kraftigt.

A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY