Salg

Dokumenter

Her er alle de dokumenter, som du skal bruge ved salg af lejlighed inklusive proceduren for selve salget (klik).


Købers forpligtelse

Regler for købers forpligtelse: Senest dagen efter anden fremvisningsdato skal interesserede købere give besked til sælger og bestyrelse om deres interesse for køb. Bestyrelsen oplyser efterfølgende alle implicerede købere om anciennitetsrækkefølgen på ventelisterne.


Senest 2 hverdage efter anden fremvisning meddeles interesse for køb og senest 7 hverdage efter sidste fremvisning meddeles skriftligt bindende tilsagn. Sælger kan efter egen vurdering kræve, at køber stiller uigenkaldelig bankgaranti for købesummens betaling senest 10 dage efter parternes underskrivelse af overdragelsesaftalen.


Hvis der ikke er nogen interesserede købere fra de tre ventelister (hhv. 1. den interne venteliste, 2. familieventelisten eller 3. den ekstern venteliste), overgår det videre salgsforløb til sælger. Salget skal i alle tilfælde overholde foreningens salgsregler.

Bestyrelsen skal godkende salgsaftale og køber.


Fremvisning

Sælger fremviser lejligheden over to gange i form af fyraftensmøder (af ca. ½ time) i to efterfølgende uger. De fremmødte skal tilbydes indsigt i vurderingsrapport og de 3 håndværkertjek, samt oplyses om foreningens regler for købers forpligtelse.


Generalforsamlinger / regnskaber

Hent nyeste referater osv. her (klik).

Der ligger vores arkiv også for ældre materiale dateret tilbage til 2007.


Vedligeholdelse 

A/B Vesterparken er gennemgået april 2014 for at udarbejde en plan for fremtidige vedligeholdelse.

Hent vedligeholdelsesplanen her (klik).


Energimærke

Hent vores energimærkningsrapport her (klik). Gyldig fra 26. oktober 2020 til 26. oktober 2030.