Aktiviteter / booking

Kalender

Her kan du se A/B Vesterparkens kalender, hvor vi løbende opdaterer med fællesarrangementer og møder, og du kan også få overblik over, om f.eks. Trivslen er optaget:

Trivslen

Regler for udlejning af Trivselslokalet:

 1. Bestilles minimum 14 dage før hos ansvarshavende for udlejning, Bettina Lund Jensen (58, 3. th). Bestilling pr. mail til: Blundjensen@hotmail.com
 2. Lejepris: kr. 200,- betales til ansvarshavendes postkasse ved aflevering af nøglen til Trivslen.
 3. Lejetidspunkt: Lokalet må kun benyttes i tidsrummet kl. 10.00-20.00.
 4. Begrænset udlejning: Der udlejes max én gang inden for en uge.
 5. Støj: Der må ikke benyttes nogen former for musikanlæg. Der skal tages hensyn til naboerne mht. støjgener.
 6. Røg: Det er ikke tilladt at ryge i lokalet.
 7. Det er ikke tilladt at tage stole op og sidde foran Trivslen, da stolene (når det er varmt) laver huller i asfalten.
 8. Rengøring: Lokalet skal efterlades ryddet og rengjort. Herunder skal borde og gulve afvaskes. Området ud for Trivslen rengøres for cigaretskod. Viskestykker og duge vaskes.
 9. Nøgleaflevering: Nøglen afleveres senest 24 timer efter lejetidens ophør

Fællesfester: Ved fester for alle beboere udgår punkt 2 og 3. 

Overtrædelse af ovenstående regler: Ansvarshavende for udlejning kontakter i første omgang lejer. Hvis dette ikke afhjælper problemet vil bestyrelsen blive inddraget. 

Ved brud på porcelæn eller andre uheld betales kostpris for genanskaffelse.


Trampolin

Regler for brug af trampolinen i A/B Vesterparken:

1: Må kun benyttes i tidsrummet kl. 10 – 20.

2: Børn skal altid have en voksen med ved trampolinen.

3: Hop altid kun én ad gangen.

4: Tag skoene af og fjern skarpe genstande såsom bælter m.v.

5: Der skal altid bruges sikkerhedsnet.

6: Slå aldrig saltomortaler.

7: Ved fejl på trampolinen skal bestyrelsen kontaktes.


Flag

Foreningens Dannebrogsflag ligger i Trivslen og kan frit benyttes. Nøglen til Trivslen kan lånes af en fra bestyrelsen eller den ansvarlige for Trivslen, p.t. Betina Jensen (58, 3. th.)


Regler for brug af flag i A/B Vesterparken:

1: Flaget skal være tørt inden sammenlægning.

2: Husk, at flaget skal hejses efter brug af Dannebrog, læs mere via dette link (DR.dk).


Telt

Foreningen ejer 3 stk. telte (8x5 m.). Telte er placeret i kælderrum i kældergangen under nr.52


Regler for telte i A/B Vesterparken:

1: Fester må kun afholdes inden for tidsrummet kl. 0822.

2: Teltene skal opsættes midt i havearealet, således at festen forstyrrer de øvrige beboere mindst muligt.

3: Der må ikke benyttes musikanlæg (med mindre det drejer sig om fællesfest for alle andelsbeboere).

4: Teltene må tidligst opsættes dagen før en fest, og de skal nedtages dagen efter festen (med mindre teltene er våde).


Gasgrill

Regler for brug af fælles gasgrill i AB Vesterparken


 1. Gasgrillen skal afleveres i rengjort stand. Man skal selv sørge for indkøb af gas, men beløbet refunderes mod kvittering.
 2. Gasgrillen opbevares i garage 16, kode 1965.  
 3. Husk at udvise hensyn til naboerne når der grilles.


Hoppeborg

Foreningen råder over en hoppeborg. Den kan man leje for 200 kr.

Book den hos: Helmark, 54, 1. tv