Aktiviteter / booking

Kalender

Her kan du se A/B Vesterparkens kalender, hvor vi løbende opdaterer med fællesarrangementer og møder, og du kan også få overblik over, om f.eks. Trivslen er optaget:

Trivslen

Ændrede udlejeregler jf. Corona-epidemien: Bestyrelsen kan med tilfredshed oplyse, at der er opnået enighed med Andelsbo om, at særreglerne som følge af Corona-epidemien ændres, således at kravet om professionel rengøring bortfalder.  

I stedet skal lejerne udfylde en tro- og love erklæring, hvor man forpligtes til at sørge for grundig rengøring/afspritning før og efter lejedatoen. Der lejes kun ud med en uges mellemrum. Du kan hente blanketten her


Husk, at booke lokalet minimum 14 dage før hos ansvarshavende for udlejning, p.t. Ole Gubi (klik for mail) og tilføj både navn og adresse i mailen.

Man kan også booke via postkassen hos Ole Gubi: nr. 54, st. tv. Kontakt alternativt bestyrelsen, hvis Ole ikke er til at træffe.


Regler for leje af Trivslen i A/B Vesterparken:

1: Pris: Det koster 200,- at leje lokalet som skal betales til ansvarshavendes postkasse ved aflevering af nøglen til Trivslen.

2: Tidspunkt: Lokalet må kun benyttes i tidsrummet kl. 1020.

3: Begrænset udlejning: Der udlejes max én gang inden for en uge.

4: Støj: Der må ikke benyttes nogen former for musikanlæg. Der skal tages hensyn til naboerne mht. støjgener.

5: Røg: Det er ikke tilladt at ryge i lokalet.

6: Rengøring: Lokalet skal efterlades ryddet og rengjort. Borde og gulve afvaskes. Området ud for Trivslen rengøres for cigaretskod. Viskestykker og duge vaskes.

7: Nøgleaflevering: Nøglen afleveres tilbage senest 24 timer efter lejetidens ophør.

8: Fællesfester: Ved fester, hvor alle beboere er indbudt, udgår punkt 1 og 2. 

9: Uheld: Ved brud på porcelæn eller andre uheld, betales kostpris for genanskaffelse.

10: Overtrædelse af ovenstående regler: Ansvarshavende for udlejning kontakter i første omgang lejer. Hvis dette ikke afhjælper problemet, inddrages bestyrelsen.


Trampolin

Regler for brug af trampolinen i A/B Vesterparken:

1: Må kun benyttes i tidsrummet kl. 10 – 20.

2: Børn skal altid have en voksen med ved trampolinen.

3: Hop altid kun én ad gangen.

4: Tag skoene af og fjern skarpe genstande såsom bælter m.v.

5: Der skal altid bruges sikkerhedsnet.

6: Slå aldrig saltomortaler.

7: Ved fejl på trampolinen skal bestyrelsen kontaktes.


Flag

Foreningens Dannebrogsflag ligger i Trivslen og kan frit benyttes. Nøglen til Trivslen kan lånes af en fra bestyrelsen eller den ansvarlige for Trivslen, p.t. Ole Gubi.


Regler for brug af flag i A/B Vesterparken:

1: Flaget skal være tørt inden sammenlægning.

2: Husk, at flaget skal hejses efter brug af Dannebrog, læs mere via dette link (DR.dk).


Telt

Foreningen ejer 3 stk. telte (8x5 m.). Teltene opbevares i garage nr. 16 og kan lejes for kr. 100 pr. stk.


Regler for telte i A/B Vesterparken:

1: Fester må kun afholdes inden for tidsrummet kl. 0822.

2: Teltene skal opsættes midt i havearealet, således at festen forstyrrer de øvrige beboere mindst muligt.

3: Der må ikke benyttes musikanlæg (med mindre det drejer sig om fællesfest for alle andelsbeboere).

4: Teltene må tidligst opsættes dagen før en fest, og de skal nedtages dagen efter festen (med mindre teltene er våde).


Gasgrill

Haveudvalget står for udlejning af vores fælles gasgrill (klik for mail). Det koster 50 kr. for privat lån, og er gratis ved fællesarrangementer. Gasgrillen opbevares i garage 16, som bestyrelsen og haveudvalget har nøgler til. Gasgrillen kan lejes via denne mail (klik), eller via den ansvarlige, p.t.: Anja Holm, 46, 2. th. / tlf.: 26 24 89 98


Regler for brug af fælles gasgrill i A/B Vesterparken:

1: Husk, at udvise hensyn til naboerne når der grilles.

2: Gasgrillen skal afleveres i rengjort stand.


Hoppeborg

Foreningen råder over en hoppeborg. Den kan man leje for 200 kr.

Book den hos: Helmark, nr. 58 st. th.