Formalia

Generalforsamlinger / regnskaber

Hent nyeste referater osv. via dette link (klik).

Der ligger vores arkiv også for ældre materiale dateret tilbage til 2007.


Foreningen

Via dette link finder du:

 

Beboerhåndbogen / husorden: Rummer vigtige informationer fra foreningens vedtægter, husorden samt fra administrator, lejeloven og bestyrelsens beslutninger. Gem den et tilgængeligt sted. Har du ideer til beboerhåndbogen, kan du kontakte bestyrelsen.


Vedtægter: Læs om foreningen A/B Vesterparkens vedtægter.


Energimærkningsrapport: Gyldig fra 26. oktober 2020 til 26. oktober 2030.


Hvem betaler hvad? Hvem betaler hvad i foreningen / præcedens for betalinger.


(Husorden og 'Hvem-betaler-hvad?' er opdateret 2019.)


Oprydning

• Trappereposer: Alle former for henstilling af eksempelvis sko, byggematerialer, poser med husholdningsaffald m-v. er ikke tilladt. Det er brandfarligt og rengøringsfolkene kan ikke udføre deres arbejde.

Hovedstadens Beredskab skriver:

Du kan være med til at forebygge, at der ikke opstår brand i jeres opgang, hvis du husker at:

- Holde orden på trapper, lofter og i kældre.

- Lade være med at bruge trappen til at opbevare diverse genstande (det gælder også barnevogne og lignende).

- Låse døre til kældre og lofter efter dig, så uvedkommende ikke kan få adgang.


Affald

• Bioaffald: Vi skal indsamle vores organiske madrester. Når du løber tør for poser, så kan du bestille nye poser her uden beregning. Der står en container i hver ende af huset, som er beregnet til indsamlingen.


• Storskrald: Storskrald kan sættes inde i garage nr. 1, når det passer dig. Der bliver kun afhentet kasseret boligudstyr. Byggematerialer og kasseret vvs-udstyr (toilet m.v.) skal du selv aflevere på en genbrugsstation.

Du opfordres til ikke at stille aflagte ting udenfor garage nr. 1. Det 'smitter', og det ser ikke pænt ud. 


• Miljøskab: Sæt maling og andre farlige miljøting oven på skabet (port 44) og ikke nede på asfalten, hvor børn kan komme til det. Her kan du læse mere om hvad der skal i miljøskabet.


Vandstøvsuger

Lån en vandstøvsuger via bestyrelsen hvis du får vand i kælderen. Sæt ting op på paller etc., da det desværre ikke kan undgås, at grundvandet stiger op i kælderen, når det regner kraftigt.