Vedligehold / ombygning

Præcedens

Hvem betaler hvad? Hent vores oplysninger / præcedens her (klik).
Kontakt bestyrelsen for oplysning om hvilke håndværkere foreningen benytter sig af.


Vedligeholdelse 

A/B Vesterparken er gennemgået april 2014 for at udarbejde en plan for fremtidige vedligeholdelse.

Hent vedligeholdelsesplanen her (klik).


Energimærke

Hent vores energimærkningsrapport her (klik). Gyldig fra 26. oktober 2020 til 26. oktober 2030.


Ombygning

Her ligger blanketter til brug ved ombygningsarbejde og til intern brug i foreningen (klik)


NASSAU Garageporte - udskiftning af batteri på fjernbetjening:

LINK til video


Problemer med varmen?

Her kan du se, hvordan du får varme i radiatoren igen:

LINK til video

Tips

Via dette link (klik) kan du læse mere om vedligeholdelse af henholdsvis:

• Døre/vinduer

• Radiatorer

• Radiatorer 44-50: udluftning

• Isolering

• Afløb