Ventelister

Ventelister

Uanset hvor mange der flytter internt (første prioritet), vil der være en ledig lejlighed, som tilbydes dem, der er skrevet op på familie-listen (anden prioritet). Hvis ingen her er interesserede, så bliver lejligheden tilbudt for folk på den eksterne liste (tredje prioritet). Hvis der heller ikke her er interesse, så overgår salget af lejligheden til andelshaveren selv, enten privat eller via mægler.

Salget skal dog under alle omstændigheder godkendes af bestyrelsen og vores administrator, Andelsbo.


Når der opstår en ledig lejlighed skal intern- og familieventeliste holde sig orienteret, ved de opslag der kommer i opgangene. Den eksterne liste bliver oplyst om nye ledige lejligheder via mail.


Som interesseret må man henvende sig ved fremvisningen eller tilkendegive sin interesse over for bestyrelsen.


Sidstankomne vil blive skrevet ind nederst på pågældende venteliste og rykke længere op i takt med, at der sker udskiftninger. Ved flere tilmeldte på samme dato, vil tallet i parentes indikere hvor ens plads på listen er i forhold til de andre tilmeldte på samme dato.


Intern

Her kan andelshavere blive skrevet op med henblik på at få en anden lejlighed i huset. Når man har opnået en ny lejlighed via listen, bliver man slettet af listen og må blive skrevet op igen, såfremt man ønsker påny at få muligheden for at flytte internt i foreningen.

Andelshavere, der ønsker at komme på den interne venteliste, kan henvende sig til: Hans Henrik Balslev (klik for mail).


Familie

Kun personer over 18 år kan blive skrevet op på denne liste, og der tilføjes kun børn af eller forældre til andelshavere. Hvis andelshaver selv flytter, bliver børn/forældre slettet af listen og henvises til at blive skrevet på den eksterne liste.

Familie venteliste: Hent blanket til opskrivning / se venteliste (klik her). 


Ekstern

Kun personer over 18 år kan blive skrevet op på denne liste, og det kræver desuden en anbefaling fra en andelshaver. Der opkræves et gebyr på kr. 100 pr. år. Betales gebyret ikke rettidigt, slettes man af ventelisten. Gebyret opkræves i første kvartal hvert år. Som ny på ventelisten tilføjes man nederst på listen. 

Ekstern venteliste: Hent blanket til opskrivning / se venteliste (klik her).


Garage

Det koster 400 kr. om måneden at leje en garage (kun for andelshaverne). Beløbet bliver trukket over huslejen.

Andelshavere, der ønsker at komme på ventelisten til en garage, kan henvende sig til: Hans Henrik Balslev (klik for mail).

Garage: Se venteliste (klik her).

 

P-plads

Det koster 100 kr. om måneden at leje en p-plads (kun for andelshaverne). Beløbet bliver trukket over huslejen.

Grundet generne fra kastanjetræet beholder andelshaveren, der bliver tildelt p-plads nr. 16 eller 17, deres placering øverst på ventelisten med henblik på at få en bedre plads. Vær venligst opmærksom på, at holde midt for jeres plads, således at pladserne ikke forrykkes.

Andelshavere, der ønsker at komme på ventelisten til en p-plads, kan henvende sig til: Hans Henrik Balslev (klik for mail). 

P-plads: Se venteliste (klik her).