Salg

A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

Dokumenter

Her er alle de dokumenter, som du skal bruge ved salg inklusive proceduren for salget.


Fremvisning

Sælger fremviser lejligheden over to gange i form af fyraftensmøder (af ca. ½ time) i to efterfølgende uger. De fremmødte skal tilbydes indsigt i vurderingsrapport og de 3 håndværkertjek, samt oplyses om foreningens regler for købers forpligtelse.


Købers forpligtelse

Regler for købers forpligtelse: Senest dagen efter anden fremvisningsdato skal interesserede købere give besked til sælger og bestyrelse om deres interesse for køb. Bestyrelsen oplyser efterfølgende alle implicerede købere om anciennitetsrækkefølgen på ventelisterne.


Senest 6 dage efter anden fremvisningsdato skal køber forpligte sig skriftligt til sælger og bestyrelse. Når det er blevet afklaret, hvem der kan/vil købe lejligheden, udfærdiger bestyrelsen en overdragelsesaftale. Sælger kan efter egen vurdering kræve, at køber stiller uigenkaldelig bankgaranti for købesummens betaling senest 10 dage efter parternes underskrivelse af overdragelsesaftalen.


Hvis der ikke er nogen interesserede købere fra de tre ventelister (hhv. 1. den interne venteliste, 2. familieventelisten eller 3. den ekstern venteliste), overgår det videre salgsforløb til sælger. Salget skal i alle tilfælde overholde foreningens salgsregler.

Bestyrelsen skal godkende salgsaftale og køber.


Vedligeholdelse 

A/B Vesterparken er gennemgået april 2014 for at udarbejde en plan for fremtidige vedligeholdelse.

Hent vedligeholdelsesplanen her.


Energimærke

Ejendommen er blevet energimærket (gældende til sep. 2017). Klik og hent. Grundet lovændring af 2. september 2017 er energimærkerapporter gældende i 10 år i stede for 5 år. Foreningens energimærkerapport er således gældende til oktober 2020.


Generalforsamlinger / regnskaber

Hent nyeste referater osv. her.

Der ligger vores arkiv også for ældre materiale dateret tilbage til 2007.A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY