Ventelister

A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY

Ventelister

Her kan du få overblik over foreningens ventelister. Du kan desuden hente blanketter til at blive skrevet op.


Når der opstår en ledig lejlighed skal intern- og familieventeliste holde sig orienteret, ved de opslag der kommer i opgangene. Den eksterne liste bliver oplyst om nye ledige lejligheder via mail. Som interesseret må man henvende sig ved fremvisningen eller tilkendegive sin interesse over for bestyrelsen. Hvis der ikke via opslagene er nogen på foreningens ventelister, der er interesseret i at købe, overgår salget af lejligheden til andelshaveren selv, enten privat eller via mægler. Salget skal dog under alle omstændigheder godkendes af bestyrelsen og vores administrator, Andelsbo.


Sidstankomne vil blive skrevet ind nederst på pågældende venteliste og rykke længere op i takt med at der sker udskiftninger. Ved flere tilmeldte på samme dato, vil tallet i parentes indikere hvor ens plads på listen er i forhold til de andre tilmeldte på samme dato.


1: Intern

Den interne liste har første prioritet. Her kan andelshavere blive skrevet op med henblik på at få en anden lejlighed i huset. Når man har opnået en ny lejlighed via listen, bliver man slettet af listen og må blive skrevet op igen, såfremt man ønsker påny at få muligheden for at flytte internt i foreningen.


Andelshavere, der ønsker at komme på den interne venteliste, kan henvende sig til: Hans Henrik Balslev (klik for mail).

Se den opdaterede interne venteliste her.


2: Familie

Uanset hvor mange, der flytter internt, vil der imidlertid i sidste ende altid være en ledig lejlighed, som derefter tilbydes dem, der er skrevet op på familie-listen. På denne liste kan kun stå børn af eller forældre til andelshavere.

Her ligger den formular der skal udfyldes, ved opskrivning på familielisten (klik her og hent blanket).


Hvis andelshaver flytter, bliver børn/forældre slettet af listen og henvises til at blive skrevet på den eksterne liste (klik her og hent blanket).

Se den opdaterede familie venteliste her.


3: Ekstern

Skulle der heller ikke på familielisten stå nogen, som er interesseret, tilbydes den i sidste runde dem, der er skrevet op på den eksterne liste. Det er kun muligt at blive skrevet op på den eksterne venteliste, efter anbefaling fra en andelshaver. Der opkræves et gebyr på kr. 100 pr. år. Betales gebyret ikke rettidigt, slettes man af ventelisten. Gebyret opkræves i første kvartal hvert år. Skemaet til anbefalinger findes her (klik).

Se den opdaterede eksterne venteliste her.


Garage

Det koster 400 kr. om måneden at leje en garage (kun for andelshaverne). Beløbet bliver trukket over huslejen.

Andelshavere, der ønsker at komme på ventelisten til en garage, kan henvende sig til: Hans Henrik Balslev (klik for mail).

Se den opdaterede garage venteliste her.

 

P-plads

Det koster 100 kr. om måneden at leje en p-plads (kun for andelshaverne). Beløbet bliver trukket over huslejen.

Grundet generne fra kastanjetræet beholder andelshaveren, der bliver tildelt p-plads nr. 16 eller 17, deres placering øverst på ventelisten med henblik på at få en bedre plads. Vær venligst opmærksom på, at holde midt for jeres plads, således at pladserne ikke forrykkes.

Andelshavere, der ønsker at komme på ventelisten til en p-plads, kan henvende sig til: Hans Henrik Balslev (klik for mail). 

Se den opdaterede p-plads venteliste her.


A/B VESTERPARKEN VALBYGÅRDSVEJ 44-58, 2500 VALBY